یِترون، پدرزن موسی، چه کسی بود؟

این مقاله را گوش کنید

«کاری که شما انجام می‌دهید درست نیست… شما نمی‌توانید آن را به‌ تنهایی انجام دهید»! مردی، موسی را با کلماتی همچون قانون‌گذار بزرگ اسرائیل، خطاب قرار داد! اما چه کسی جرأت کرده است که با این شیوه و با چنین اقتداری با او صحبت کند؟

آن مرد یِترون پدرزن او بود، و منظور وی این بود که موسی نمی‌تواند بدون کمک رهبران دیگر، بر بسیاری از مردم اسرائیل رهبری، مشاوره و قضاوت کند (خروج ۱۷:۱۸-۱۸). اقتدار یِترون از موقوفات او ناشی می‌شد، زیرا کتاب‌ مقدس او را به عنوان کاهن مدیان معرفی می‌کند (خروج ۱:۳).

نام یِترون به معنای “عالی‌ بودن، والایی و فراوانی” است و فقط ده بار در کتاب خروج آمده است. به همین دلیل است که ما اطلاعات کمی در مورد این شخصیت معمایی داریم. برخی از کارشناسان فکر می‌کنند که یِترون، یک لقب است و نام اصلی او رِعوئیل است (خروج ۱۸:۲).

مدیان بخشی از عربستان بود، در قسمت غربی دریای سرخ – نه چندان دور از کوه سینا – جایی که موسی پس از فرار از مصر رفت. یِترون و خانواده‌اش خدای واقعی را به‌ اتفاق عبرانیان، می‌پرستیدند (مثال. خروج ۱۱:۱۸-۱۲). از سوابقی که کتاب خروج در مورد یِترون دارد، می‌توان به برخی از ویژگی‌های برجستهٔ او اشاره کرد.

یِترون سپاسگزار بود. هنگامی که موسی از مصر فرار کرد، از دختران یِترون در برابر سایر چوپانان که اجازه نمی‌دادند آنها برای گوسفندان خود آب از چاه بردارند، دفاع کرد. آنها به رِعوئیل خبر دادند و او دستور داد موسی را فرا خوانند تا با غذا از او تشکر کند (خروج ۲۰:۲).

یِترون محترم بود. یِترون دخترش، صفوره را برای همسری به موسی داد. سپس بلافاصله، خدا موسی را فرا خواند تا اسرائیل را از بردگی مصر آزاد کند. یِترون به آن فرا خواندگی احترام گذاشت و به موسی برکت داد که بدون خانواده خود به این مأموریت برود (خروج ۱۸:۴).

مدتی بعد، یِترون، همسر و فرزندان خود را برد تا همراه موسی باشند (خروج ۱:۱۸-۷). یِترون از خوبی دیگران خوشحال شد. این امر او را واداشت تا برای نجات اسرائیل برای خدا قربانی کند (خروج ۹:۱۹-۱۰، ۱۲). یِترون ارزش کار تیمی را می‌دانست. خروج ۱۳:۱۸-۲۳ حکمت و تخصص اداری یِترون را شرح می‌دهد:

در ابتدا، «او سیستم سختِ کارِ موسی را ارزیابی کرد» (آیه ۱۳)؛ در مرحله دوم، «او به موسی اجازه داد تا سیستم رهبری خود را توضیح دهد» (آیات ۱۴-۱۶)؛ در مرحله سوم، «او دربارۀ کاستی‌های کارِ او و عواقبی که به همراه خواهند داشت، برای موسی توضیح داد» (آیات ۱۷-۱۸)؛ در آخر، «یِترون به او دربارۀ نحوۀ ایجاد رهبری کارآمد توصیه کرد» (آیات ۱۹-۲۳).

یِترون، به معنای نام خود، احترام گذاشت، زیرا می‌دانست چگونه در زمان مناسب به موسی توصیه کند. موسی به خدا احترام گذاشت، زیرا – با فروتنی – به توصیه‌های یک خردمند گوش داد، آنها را پذیرفت و عمل کرد. برتری هر دو منجر به رفاه قوم خدا شد.

زندگی یِترون به ما یادآوری می‌کند که ما همیشه به راهنمایی مردان عاقل و با تجربه برای راهنمایی رهبران جوان خود نیاز خواهیم داشت. خدا به ما کمک کند تا در این مورد، مانند یِترون باشیم و زندگی کنیم تا او را، در هر کاری که برای پیشرفت انجیل و اصلاح بدن مسیح انجام می‌دهیم، جلال دهیم (کولسیان ۲۳:۳-۲۴).


[۱] یِترون کاهن مدیان، پدرزن موسی و مشاور روحانی بزرگی بود.

برگرفته از کانون انجیل

سایر مقالات

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا