ضرورت اصلاحات

این مقاله را گوش کنید

کلیسا همیشه نیاز به اصلاحات دارد. ما حتی در عهد جدید می‌بینیم که عیسی پطرس را توبیخ می‌کند و می‌بینیم که پولس قرنتیان را تصحیح می‌کند. از آنجا که مسیحیان همیشه گناهکار هستند، کلیسا همیشه نیازمند اصلاحات خواهد بود. هر چند سوال اینجا است که این احتیاج، چه موقع ضرورت مطلق می‌شود؟ اصلاح‌طلبان بزرگ قرن شانزدهم، نتیجه گرفتند که اصلاحات در زمان آنها فوری و لازم بود. در پیگیری اصلاحات در کلیسا، آنها دو جریان تندرو را رد کردند.

از یک طرف آنها کسانی را که اصرار داشتند که کلیسا سالم است و نیاز به تغییرات اساسی ندارد را رد کردند. از طرف دیگر، آنان کسانی را که باور داشتند که می‌توانند کلیسایی از هر جهت بی‌نقص بسازند را رد کردند. کلیسا نیاز به اصلاحاتی اساسی داشت، اما همیشه هم نیاز بوده که خود را اصلاح کند. شایان ذکر است که اصلاح‌طلبان از مطالعات خود از انجیل به این نتایج رسیده بودند.

در سال ۱۵۴۳، مارتین بوسر، اصلاح‌طلبی از استرازبورگ، از جان کالوین خواست که دفاعیه‌ای برای اصلاحات بنویسد تا در مراسم شام سلطنتی که قرار بود در سال ۱۵۴۴ در اشپیر برگزار شود، به امپراتور چارلز پنجم ارائه دهد. بوسر می‌دانست که امپراتوری کاتولیک‌ها توسط مشاورانی احاطه شده که تلاش‌های اصلاحات در کلیسا را بدنام می‌کنند و باور داشت که کالوین توانمندترین وزیر برای دفاع از پرونده پروتستان است.

کالوین در مقابل چالش‌ها ایستاد و یکی از بهترین مکتوبات خود را نوشت: «ضرورت اصلاحات کلیسا» این رسالۀ مهم پادشاه را قانع نکرد، ولی توسط خیلی از افراد به‌ عنوان بهترین بیانِ نوشته‌شده از علل اصلاحات، در نظر گرفته شده است. کالوین نوشتۀ خود را با مشاهدۀ این موضوع شروع می‌کند که همه موافقند که کلیسا «بیماری‌هایی بی‌شمار و دردناک» دارد.

کالوین بحث می‌کند که این موضوعات آن‌چنان جدی هستند که مسیحیان نباید منتظر «تأخیری طولانی‌تر» برای اصلاحات یا «راه حل‌هایی کُند و آهسته» باشند. او این مشاجره را مبنی‌بر اینکه اصلاح‌طلبان، مقصر «بی‌پروایی و ابداعات خدانشناسانه» هستند، رد می‌کند و به‌ جای آن اصرار می‌ورزد که خداوند «لوتر و دیگران» را بر آن داشت تا «حقایق دینمان» را حفظ کنند.

کالوین می‌دید که اصول مسیحیت تهدید شده‌اند و تنها، حقیقت انجیلی، کلیسا را احیا خواهد کرد. کالوین چهار حوزۀ بزرگ حیاتی کلیسا که نیازمند اصلاحات هستند را مد نظر دارد. این حوزه‌ها، بخش‌هایی هستند که طبق آنچه که او می‌نامد، روح و بدن کلیسا را تشکیل می‌دهند. روح کلیسا تشکیل شده است از «پرستش خالص و مشروع خدا» و «رستگاری انسان». بدن کلیسا تشکیل شده است از «استفاده از آئین‌های کلیسایی» و «مدیریت کلیسا».

این مسائل برای کالوین مرکز مباحث اصلاحات بود. اینها برای حیات کلیسا ضروری هستند و تنها در پرتو آموزش کتاب‌ مقدس می‌توانند به‌درستی درک شوند. ممکن است متحیر شویم وقتی ببینیم که کالوین عبادت خدا را در اولویتِ مسائلِ اصلاحات قرار می‌دهد، اما این مسئله، در نظرش مسئله‌‎ای همیشگی بود. او به کاردینال سادولتو نوشته بود که: «هیچ‌ چیز خطرناک‌تر از یک عبادت نامعقول و منحرف از خدا برای نجاتمان نیست».

پرستش جایی است که خدا را ملاقات می‌کنیم و این ملاقات باید با استانداردهای خدا انجام شود. عبادت ما نشان می‌دهد که آیا حقیقتا کلام خدا را به‌ عنوان کلامی مقتدر می‌پذیریم و تسلیم آن هستیم یا خیر. پرستش خودساخته نوعی از «عادل‌شمردگی با اعمال» و تجلی بت‌پرستی است. در ادامه کالوین به موضوعی که معمولا به آن به‌ عنوان بزرگ‌ترین موضوع اصلاحات می‌نگریم، برمی‌گردد، به عبارت دیگر، اصولِ اعتقادیِ عادل‌شمردگی!

ما مدعی هستیم، که صرف‌ نظر از هر تعریفی که «اعمال انسان» ممکن است داشته باشد، حقیقتا به‌خاطر اعطای رحمت سخاوتمندانۀ خدا در پیشگاه او عادل شمرده می‌شویم. زیرا خدا بدون توجه به اعمال انسانی به‌طور رایگان و آزادانه عدالت و پارسایی مسیح را به حساب انسان می‌گذارد، طوری که این عدالت و پارسایی متعلق به انسان می‌شود. این چیزی است که ما آن را عادل‌شمردگی توسط ایمان می‌نامیم.

یعنی وقتی که بشر، خالی و تهی از اطمینان به اعمال خود می‌شود، به این باور می‌رسد که تنها اساس پذیرش خدا از طریق عادل‌شمردگی است که فقط از مسیح می‌توان به امانت گرفت. نکته‌ای که دنیا همیشه حول آن به سرگشتگی می‌رود (زیرا این خطا تقریبا در همۀ اعصار غالب گشته است) تصور این است که گر چه انسان تا اندازه‌ای ممکن است ناقص باشد، ولی هنوز با اعمال انسانی می‌تواند به درجات شایستگی، برای دریافت التفات خدا برسد.

این اصول بنیادی «آئین‌ها و مدیریت کلیسا» که روح کلیسا را شکل می‌دهند، توسط بدن کلیسا حمایت می‌شوند. اما این آئین‌ها باید به‌طور پاک و ساده و همان‌طور که در کتاب‌ مقدس ذکر شده‌اند، بازگردانده شوند. مدیریت کلیسا باید حکومت استبدادی را در این مورد که مخالف با کلام خدا است و ضمیر مسیحیان را نیز کور می‌کند، رد کند.

امروزه که به کلیسا می‌نگریم، ممکن است به‌خوبی استنتاج کنیم که نیاز به اصلاحات است. در زمینه‌های زیادی که نگرانی کالوین هم بود، حقیقتا امروزه ضرورت کلیسا است. تنها کلام و روح خدا در نهایت کلیسا را اصلاح خواهد کرد. ولی ما باید دعا کنیم و وفادارانه کار کنیم تا همچنین اصلاحی در زمان ما اتفاق بیفتد.


نویسنده: نیما علیزاده

سایر مقالات

مقالات بیشتر

دکمه بازگشت به بالا