حمایت مالی

دوست مهربان،
سازمان خدمات مسیحی مکاشفه یک سازمان غیر انتفاعی ثبت‌شده است و شما عزیزان، در صورت تمایل، می‌توانید حمایت‌های مالی خود را در جهت مشارکت در فعالیت‌های مسیحی به آن ارسال کنید. شما در این صفحه از طریق PayPal می‌توانید هدایای مالی خود را در جهت پیشبرد ملکوت خدا به سازمان مکاشفه بدهید.
تمامی کمک‌ها به‌طور خاص در جهت ارتقای سطح محتوا و اهداف خدمتی سازمان مکاشفه هزینه خواهد شد. شما با این کار ما را در این راه یاری خواهید کرد و هم‌خدمتیان ما خواهید شد.
شما همچنین می‌توانید با به اشتراک‌گذاری لینک وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی سازمان مکاشفه، از ما حمایت کنید.

دکمه بازگشت به بالا