آیا عهد جدید صدها سال پس از مسیح نوشته شد؟

اگر چه برخی معتقدند عهد جدید صدها سال (شاید ۱۰۰-۳۰۰ سال) پس از مرگ مسیح نوشته شد، اما واقعیت آن است قبل از پایان قرن اول توسط کسانی نوشته شده است که شخصا مسیح را می­‌شناختند و با او روبه‌رو شده بودند یا تحت تعلیم شاگردان او بودند.

آیا اناجیل قرن‌ها پس از مرگ مسیح نوشته شدند؟

من در مقالۀ ” اناجیل در چه زمانی و توسط چه کسانی نوشته شد“؟ بیان کردم متی، مرقس و لوقا همگی پیش از سال ۷۰ میلادی نوشته شدند. در اصل کتاب اعمال رسولان نیز توسط لوقا نوشته شد. اما لوقا به وقایع ویرانی اورشلیم در سال ۷۰ میلادی اشاره‌ای نمی‌کند. او همچنین مرگ یعقوب (۶۲ میلادی)، پولس (۶۴ میلادی)، و پطرس (۶۵ میلادی) را نیز ذکر نکرده است. از آنجایی که کتاب اعمال رسولان یک سند تاریخی است که به موضوع کلیسا می­‌پردازد، چنان­‌چه پس از این وقایع نوشته شده باشد، انتظار داریم چنین رویدادهای مهمی در آن ثبت شده باشند. چون اعمال ۱:۱-۲ می‌­گوید این دومین نوشتار لوقا است، پس انجیل لوقا حتما باید بسیار پیش‌تر از آن نوشته شده باشد. همچنین عیسی نابودی معبد را در اناجیل پیش‌گویی کرده بود: «زمانی خواهد آمد که از آنچه اینجا می‌بینید، سنگی بر سنگ دیگر نخواهد ماند بلکه همه فرو خواهد ریخت» (لوقا ۶:۲۱؛ همچنین ر.ک. متی ۱:۲۴ و مرقس ۱:۱۳).

بدون شک، اگر اناجیل متی، مرقس و لوقا پس از تخریب و نابودی معبد نوشته شده بودند، نویسندگان باید تحقق پیش‌گویی مسیح را در نوشته خود می‌گنجاندند؛ از آنجایی که این کار را نکردند بی‌گمان نگارش این اناجیل پیش از سال ۷۰ میلادی بوده است. گمان می­‌رود انجیل یوحنا را یوحنای رسول نوشته باشد. این انجیل از دیدگاه کسی نوشته شده است که خود شاهد حوادث زندگی مسیح بوده است. قطعۀ ۵۲ از طومار جان رینالدز دربارۀ انجیل یوحنا در سال ۱۳۵ میلادی حاوی بخش‌هایی از یوحنا ۳۱:۱۸-۳۳ و ۳۷-۳۸ نیز می­‌باشد. این قطعه در مصر پیدا شد و به‌طور حتم زمان قابل توجهی برای انتشار این انجیل تا قبل از رسیدن به مصر لازم بوده است. این آخرین انجیل است و به‌ نظر می­‌رسد در دهۀ ۸۰ تا ۹۰ میلادی نوشته شده است.

 نکتۀ مهم این است که چیزی دربارۀ نابودی و تخریب معبد یهودی در سال ۷۰ میلادی گفته نشده است. اما کاملا قابل درک است، چون یوحنا پیش‌گویی عیسی دربارۀ تخریب معبد را ذکر نکرده است. او بر رویدادهای تاریخی تأکیدی ندارد. به‌ جای آن، توجه خود را به جنبه­‌های الهیاتی شخص مسیح معطوف می‌کند و فهرستی از معجزات و کلام او را ارائه می‌دهد که الوهیت مسیح را به اثبات می­‌رسانند. این کاملا منطقی به‌ نظر می­‌رسد چون اناجیلی که قبلا نوشته شده بودند را به‌خوبی می‌شناخت.

به‌علاوه کتاب‌های اول، دوم و سوم یوحنا همگی دارای سبک نوشتاری کاملا مشابه انجیل یوحنا و کتاب مکاشفه هستند که گمان می‌­رود در اواخر دهۀ ۸۰ یا اوایل دهۀ ۹۰ نوشته شده‌­اند.

آیا عهد جدید صدها سال پس از مسیح نوشته شد؟

تاریخ اولیۀ نوشته­‌های پولس

پولس رسول به مسیحیت گروید. فصل نهم کتاب اعمال از تغییر کیش او صحبت می‌­کند. از آنجایی که کتاب اعمال پیش از سال ۷۰ میلادی نوشته شد و پولس رساله­‌های پولسی را نوشته است و ما می­‌دانیم او در سال ۶۴ میلادی درگذشت، پس به‌ یقین رساله‌­های پولس پیش از آن تاریخ نوشته شده‌­اند. به‌علاوه اول قرنتیان ۳:۱۵-۴ اولین اعتقادنامه کلیسای مسیحی است که پولس در آن ذکر می‌­کند عیسی مرد و قیام کرد: «زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهم‌­ترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان مرد و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست».

توجه داشته باشید او می­‌گوید این اطلاعات به او رسیده­‌اند. آنها را از کجا به دست آورده است؟ به احتمال زیاد از رسولان، چون تعامل زیادی با آنها داشت. یعنی پولس گزارش انجیل را از شاهدین عینی به ‌دست آورده بود. البته آنها در یک عصر زندگی می­‌کردند و همگی پیش از قرن بعدی فوت کردند. بنابراین نوشته­‌های آنها در دوران زندگی رسولان عیسی تکمیل شده‌اند.

قدمت رسالۀ عبرانیان به قرن اول می‌­رسد

با اطمینان نمی‌­توان گفت کتاب عبرانیان را چه کسی نوشته است. این کتاب را به پولس، برنابا (اعمال ۳۶:۴)، آپولس (اعمال ۲۴:۱۸) و غیره نسبت می­‌دهند. تنها منطقۀ جغرافیایی ذکر شده در آن ایتالیاست (عبرانیان ۲۴:۱۳). آخرین تاریخ احتمالی نگارش آن سال ۹۵ میلادی است، اما می­‌تواند در اوایل سال ۶۷ میلادی نیز نوشته شده باشد. کتاب عبرانیان در مورد قربانی کاهن اعظم صحبت می­‌کند که در آن فعل زمان حال به کار رفته است (عبرانیان ۱:۵-۳؛ عبرانیان ۲۷:۷). این احتمالا بدان مفهوم است که نابودی معبد اورشلیم در سال ۷۰ میلادی هنوز اتفاق نیفتاده است.

آیا عهد جدید صدها سال پس از مسیح نوشته شد؟

آیا کتاب یعقوب قرن‌ها پس از مسیح نوشته شد؟

ادعا می‌­شود این رساله را یعقوب نوشته است: «از یعقوب، غلام خدا و عیسی مسیح خداوند، به دوازده قبیله که در جهان پراکنده‌­اند، سلام»! (یعقوب ۱:۱). اما پرسش این است “کدام یعقوب”؟ آیا یعقوب پسر زِبدی (متی ۲:۱۰-۳)؛ یعقوب پسر حلفای و تدّای یا معروف‌ترین یعقوب که برادر عیسی بود؟ «مگر او پسر آن نجار نیست؟ مگر مادرش مریم و برادرانش یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا نیستند؟ مگر همۀ خواهرانش در میان ما زندگی نمی­‌کنند» (متی ۵۵:۳). دقت کنید، در این آیه از بستگان درجۀ اول یاد می‌­شود، چون می­‌گوید مادر عیسی، برادران و خواهران عیسی. همچنین به غلاطیان ۱۸:۱-۱۹ دقت کنید که می­‌گوید: «آنگاه پس از سه سال، به اورشلیم رفتم تا پطرس را دیدار کنم و پانزده روز نزد او ماندم اما از سایر رسولان به جز یعقوب برادر خداوند کسی دیگر را ندیدم». شاید یعقوب به عیسی به‌ عنوان مسیح باور نداشت تا وقتی عیسی پس از رستاخیزش به او ظاهر شد که در اول قرنتیان ۷:۱۵ نیز گفته شده است: «سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همۀ رسولان». یعقوب پس از مرگ والی فستوس در سال ۶۱ میلادی، به فرمان کاهن اعظم آنانوس، شهید شد. بنابراین رسالۀ یعقوب قبل از سال ۶۱ نوشته شده است.

اول و دوم پطرس: به ­موقع و قابل اعتماد

هر دو رسالۀ اول و دوم پطرس به‌صراحت بیان می‌­کنند که توسط پطرس، شاهد عینیِ زندگی عیسی و حضور او پس از رستاخیزش، نوشته شده­‌اند. اگر چه برخی افراد در مورد نویسندۀ این دو رساله تردید دارند، بیانات روشن آغازین هر یک از رسالات به ما می­‌گویند پطرس نویسندۀ آنهاست. «از پطرس، رسول عیسی مسیح به غریبان پراکنده در پونتوس و غلاطیه و کاپادوکیه و…» (اول پطرس ۱:۱) و «از شمعون پطرس، خادم و رسول عیسی مسیح به آنان که به برکت عدالت خدا و نجات­‌دهندۀ ما عیسی مسیح، ایمانی هم­‌تراز با ایمان ما نصیبشان شده است» (دوم پطرس ۱:۱). قطعا بسیار منطقی به ‌نظر می­‌رسد که پطرس به‌راستی نویسندۀ رساله‌هایی است که حاوی نام او هستند. پطرس در دوران جفای مسیحیان توسط نِرون در حدود سال ۶۴ میلادی مُرد، پس بدیهی است این رساله­‌ها قبل از آن دوران نوشته شده‌ باشند.

آیا عهد جدید صدها سال پس از مسیح نوشته شد؟

آیا نامه­‌های یوحنا آخرین تألیفات بودند؟

نویسندۀ اول یوحنا خودش را در آن نامه معرفی نمی‌­کند. نویسندۀ دوم و سوم یوحنا خودش را به ­عنوان “شیخ” معرفی می‌­کند (دوم یوحنا ۱ و سوم یوحنا ۱). با توجه به رسالۀ اول یوحنا منطقی به‌ نظر می­‌رسد که نویسندۀ اولین رساله، یوحنای رسول باشد. ابتدای کتاب یوحنا از دیدگاه کسی نوشته شده است که در کنار عیسی بوده است (یوحنا ۱:۱-۴). همچنین یوسبیوس (تاریخ کهن مسیحی ۳۹:۳) از قول پاپیاس، شنوندۀ یوحنا و دوست پُلی‌­کارپ می­‌گوید: «او از شهادت‌های رسالۀ اول یوحنا استفاده کرد». ایرینیوس نیز بر اساس گفته‌های یوسبیوس (تاریخ کهن مسیحی ۸:۵) اغلب از این رساله نقل قول می­‌کرد. بنابراین در اثر خود “بر علیه بدعت‌ها “(۱۵:۳و ۵ و ۸) نام یوحنا را ذکر کرده و از او نقل قول می­‌کند، از یوحنا ۱۸:۲ … و کِلِمنت اهل اسکندریه به اول یوحنا ۱۶:۵ اشاره می‌­کند، درست همان‌طور که در رسالۀ بزرگ‌تر یوحنا گفته شده است.

در قدیمی‌ترین فهرست‌های رسمی که متعلق به اواخر قرن دوم است، همواره از “اول یوحنا” مطالبی به چشم می‌خورد. در حقیقت، پُلی­‌کارپ اسقف اسمیرنا (شاگرد یوحنای رسول پیش از اواسط قرن دوم) همیشه از “اول یوحنا” به عنوان منبع موثق یاد می­‌کند. “دوم یوحنا” نیز به همین اندازه مورد تأیید و معتبر است. در قرن دوم هیچ اشاره­‌ای به “سوم یوحنا” نمی­‌شود. تعجبی هم ندارد چون این رساله به موضوعات خاص محلی می‌­پردازد.

به‌علاوه سبک نوشتار این سه رساله بسیار شبیه سبک نوشتار انجیل یوحناست. اول یوحنا ۱:۱ درست مانند یوحنا ۱:۱ عبارت “کلام حیات” را به ­کار می­‌برد. به ‌نظر می‌­رسد این رساله بعد از انجیل یوحنا نوشته شده است، چون ظاهرا به شناخت حقایق انجیل می‌­پردازند. تاریخ نگارش آن از ۶۰ میلادی تا اوایل دهۀ ۹۰ تخمین زده می­‌شود.

در مورد کتاب یهودا چطور؟ آیا قرن‌ها پس از مسیح بوده است؟

 یهودا خودش را برادر یعقوب معرفی می‌­کند (یهودا ۱). احتمالا چون یهودا فروتنی یک مسیحی واقعی را داشت، نمی‌خواست خودش را به ‌عنوان برادر عیسی هم‌­سان او بداند، آن‌طور که در سنت ذکر می‌­شود و کتاب مقدس نیز آن را تأیید می­‌کند: «مگر او پسر آن نجار نیست؟ مگر نام مادرش مریم نیست؟ و برادرانش یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا نیستند»؟ (متی ۵۵:۱۳) و در آیۀ ۱۸ یهودا می‌­خوانیم: «در زمانهای آخر استهزاکنندگانی خواهند آمد که بنا بر شهوات خود که خلاف دین‌­داری است، رفتار خواهند کرد». این آیه را با دوم پطرس ۳:۳ مقایسه کنید: «بدانید در ایام آخر استهزاکنندگانی ظهور خواهند کرد که پیرو امیال پلید خود خواهند بود». اگر این یک نقل قول باشد، پس حتما بعد از دوم پطرس نوشته شده است.

مکاشفه: نبوت یا پیش‌گویی قدیمی

نویسندۀ کتاب مکاشفه یوحناست: «مکاشفۀ عیسی مسیح که خدا به او عطا فرمود تا آنچه را می­‌باید زود واقع شود، به خادمان خود بازنماید و آن را با فرستادن فرشتۀ خود بر خادمش یوحنا آشکار ساخت» (مکاشفه ۱:۱). ژوستین شهید (گفت­‌وگویی با تریفو، صفحۀ ۳۰۸؛ ۱۴۹-۱۶۱ میلادی) از مکاشفه به ‌عنوان کار یوحنای رسول یاد می‌­کند. کتاب مکاشفه احتمالا در اواخر عمر یوحنای رسول نوشته شده است. برخی معتقدند در دهۀ ۹۰ نوشته شده و این آخرین کتاب عهد جدید است.

آیا عهد جدید صدها سال پس از مسیح نوشته شد؟

نتیجه‌­گیری

اگر چه این اطلاعات بسیار اساسی هستند، اما شواهد کافی برای حمایت از نویسندگی رسولی اسناد عهد جدید ارائه می‌دهند. ممکن است بحث‌ در مورد تاریخ‌گذاری این کتاب‌ها هرگز به‌طور کامل تمام نشود، اما پیشرفت علم و باستان­‌شناسی همچنان بر تأیید نویسندگان عهد جدید صحه می‌­گذارد.


نویسنده: مَت اسلیک

سایر مقالات

مقالات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا