جان پایپر

امنیت ابدی، عملکرد دسته‌جمعی

امنیت ابدی، عملکرد دسته‌جمعی

این مقاله را گوش کنید عبرانیان ۳:‏۱۲-‏۱۹ «ای برادران، برحذر باشید مبادا در یکی از شما، دلی شریر و بی‌ایمان…
خدا، بی‌خدایان را عادل می‌شمارد!

خدا، بی‌خدایان را عادل می‌شمارد!

این مقاله را گوش کنید رومیان ۳:‏۲۱-‏۴:‏۸ «لکن الحال، بدون شریعت، عدالت خدا ظاهر شده است، چنانکه تورات و انبیا…
پیروزیِ انجیل، در آسمان جدید و زمین جدید

پیروزیِ انجیل، در آسمان جدید و زمین جدید

این مقاله را گوش کنید اولین آیه از اولین فصلِ کتاب‌ مقدس می‌فرماید: «در ابتدا، خدا آسمان‌ها و زمین را…
کلمه جسم گردید!

کلمه جسم گردید!

این مقاله را گوش کنید یوحنا ۱:‏۱-‏۱۸ «در ابتدا، کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.…
دکمه بازگشت به بالا