نوشتاری

۴ پرسش دربارۀ تثلیث

۴ پرسش دربارۀ تثلیث پرسش: آیا کتاب مقدس تعلیم می‌­دهد که فقط یک خدا وجود دارد؟ پاسخ: اگر چه کتاب…

بیشتر بدانیم »

۶ پرسش دربارۀ قلب مسیح برای گناهکاران

این مقاله را گوش کنید ۶ پرسش دربارۀ قلب مسیح برای گناهکاران پرسش: آیا خدا به‌خاطر گناهانم از من عصبانی…

بیشتر بدانیم »

۴ پرسش دربارۀ شام خداوند

۴ پرسش دربارۀ شام خداوند پرسش: شام خداوند به چه معناست؟ چگونه مطمئن شوم شرکت من در شام خداوند مفهومی…

بیشتر بدانیم »

۶ پرسش دربارۀ کتاب ایوب

۶ پرسش دربارۀ کتاب ایوب پرسش: آیا کتاب ایوب دربارۀ رنج است؟ پاسخ: شروع با چنین پرسشی احمقانه به نظر…

بیشتر بدانیم »

۳ پرسش دربارۀ مراقبت از خود

این مقاله را گوش کنید ۳ پرسش دربارۀ مراقبت از خود پرسش: آیا مراقبت از خود برای مسیحیان کار اشتباهی…

بیشتر بدانیم »

۷ پرسش دربارۀ تبدیل یا نوکیشی (تقلیب)

۷ پرسش دربارۀ تبدیل یا نوکیشی (تقلیب) پرسش: منظور از تبدیل یا نوکیشی چیست؟ پاسخ: کلمۀ “تبدیل” (تقلیب) در عهد…

بیشتر بدانیم »

۵ پرسش دربارۀ ده فرمان

این مقاله را گوش کنید ۵ پرسش دربارۀ ده فرمان پرسش: چه رابطه­‌ای میان شریعت و فیض وجود دارد؟ پاسخ:…

بیشتر بدانیم »

۵ پرسش دربارۀ بیماری روانی

این مقاله را گوش کنید ۵ پرسش دربارۀ بیماری روانی پرسش: بیماری روانی چیست؟ پاسخ: بیماری روانی یک مسئلۀ قدیمی…

بیشتر بدانیم »

آیا کتاب‌های گم‌شدۀ کتاب مقدس ثابت می­‌کنند کتاب مقدس تغییر داده شده است؟

آیا کتاب‌های گم‌شدۀ کتاب مقدس ثابت می­‌کنند کتاب مقدس تغییر داده شده است؟ این روزها در مورد کتاب‌های گم‌شدۀ کتاب…

بیشتر بدانیم »

۵ پرسش دربارۀ هم‌جنس‌گرایی

این مقاله را گوش کنید ۵ پرسش دربارۀ هم­‌جنس‌گرایی پرسش: اگر کتاب مقدس دربارۀ هم‌­جنس‌گرایی خیلی کم صحبت می­‌کند، چرا…

بیشتر بدانیم »
دکمه بازگشت به بالا