کتاب‌های عهد جدید به ترتیب سال تقریبی نگارش

کتاب‌های عهد جدید به ترتیب سال تقریبی نگارش:

یعقوب (۴۴-۴۹م)

غلاطیان (۴۹-۵۰م)

مرقس (۵۰-۶۰م)

متی (۵۰-۶۰م)

اول تسالونیکیان (۵۱م)

دوم تسالونیکیان (۵۱-۵۲م)

اول قرنتیان (۵۵م)

دوم قرنتیان (۵۵-۵۶م)

رومیان (۵۶م)

لوقا (۶۰-۶۱م)

افسسیان (۶۰-۶۲م)

فیلیپیان (۶۰-۶۲م)

فیلیمون (۶۰-۶۲م)

کولسیان (۶۰-۶۲م)

اعمال (۶۲م)

اول تیموتائوس (۶۲-۶۴م)

تیطس (۶۲-۶۴م)

اول پطرس (۶۴-۶۵م)

دوم تیموتائوس (۶۶-۶۷م)

دوم پطرس (۶۷-۶۸م)

عبرانیان (۶۷-۶۹م)

یهودا (۶۸-۷۰م)

یوحنا (۸۰-۹۰م)

اول یوحنا (۹۰-۹۵م)

دوم یوحنا (۹۰-۹۵م)

سوم یوحنا (۹۰-۹۵م)

مکاشفه (۹۴-۹۶م)


سایر مقالات

مقالات بیشتر

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا