کتاب‌هانوشتاری

پرسش و پاسخ‌های شفاهی ایمان مسیحی

shorter-catechism

(مطابق با پرسش و پاسخ‌های معمول در کلیساهای اصلاح شده و شورایی)
مترجم: کشیش فریبرز خندانی

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا