کتاب‌هانوشتاری

نجات دهنده جهان

Saviour-of-the-World

خواندن فصل به فصل انجیل یوحنا ما را به خداوند عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده جهان معرفی می‌کند. در حالی‌که یوحنای رسول شرح زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی را بیان می‌کند، دل ایماندار به آن موضوع گرم می‌شود. در اینجا با شخصی آشنا می‌شویم که بسیار بزرگوار و پرجلال بوده، و در عین حال با مردمان گناهکار و نالایق با مهربانی و دلسوزی رفتار می‌کند خوانندگان با اراده مسیح برای کمک به گناهکاران آشنا شده، و اثر مثبت او را در زمان ورودش در زندگی نیازمندان خواهند دید.

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا