نامه پولیس به غلاطیان
نامه پولیس به غلاطیان
(فیض در برابر شریعت)
 • نامه غلاطیان ۱ - ۱ تا ۱۰ (مقدمه) -
 • نامه غلاطیان ۱ - ۱۱ تا ۱۰۲ (انجیل بشری نیست) -
 • نامه غلاطیان ۲ - ۱۱ تا ۲۱ (مخالفت پولس با پطرس) -
 • نامه غلاطیان ۳ - ۱ تا ۵ (ایمان یا اعمال شریعت) -
 • نامه غلاطیان ۳ - ۶ تا ۱۴ (ملعون است آنکه زیر شریعت است) -
 • نامه غلاطیان ۳ - ۱۵ تا ۲۲ (پس مقصود از شریعت چه بود؟) -
 • نامه غلاطیان ۳ - ۲۳ تا ۲۹ (در مسیحْ ، همه پسران خدایید) -
 • نامه غلاطیان ۴ - ۱ تا ۷ (پسرانیم نه غلامان) -
 • نامه غلاطیان ۴ - ۸ تا ۲۰ (نگرانی پولس برای غَلاطیان) -
 • نامه غلاطیان ۴ - آیات ۲۱ تا ۳۱ (پسران زن آزاد - هاجر و سارا) -
 • نامه غلاطیان فصل ۵ آیه ۱ -
 • نامه غلاطیان - فصل ۵ آیات ۲ تا ۶ -
 • نامه غلاطیان ۵ - آیات ۷ تا ۱۲ -
 • نامه غلاطیان - فصل ۵ آیات ۱۳ تا ۱۵ -
 • نامه غلاطیان - فصل ۵ آیات ۱۶ تا ۱۸ -
 • نامه غلاطیان - فصل ۵ آیات ۱۹ تا ۲۶ -
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
دکمه بازگشت به بالا