کتاب‌هانوشتاری

موعظه تشریحی

moeze-tashrihi_ed

در این جلد در دسترس – که برای واعظان در حال آموزش نوشته شده است – کشیش دیوید هلم آنچه را که باید باور کرد و انجام داد تا به بیانگر وفادار کلام خدا تبدیل شود، بیان می‌کند.
این کتاب کوتاه، علاوه بر ارائه راهنمایی‌های عملی و گام به گام برای واعظان، همه ما را به تشخیص موعظه خوب با شنیدن آن مجهز می‌کند.
در دهه گذشته مطالب بسیاری درباره موعظه‌های تشریحی نوشته شده است. موعظه تشریحی ایده‌ای جدید با حتی یک اصطلاح جدید یا حقیقتی که به تازگی کشف شده باشد، نیست. مسیح در لوقا ۱۷:۲۴-۴۷ موعظه‌ای از نوع تشریحی انجام داد و پولس نیز در اعمال ۲۲:۱۷-۳۱ (من به این دو متن اشاره می‌کنم زیرا دیوید در فصل سوم، تحت عنوان بازتاب الهیات، به آنها اشاره می‌کند). بسیاری از واعظین بزرگ گذشته قدرت موعظه‌های تشریحی را تشخیص داده بودند.
اگر چنین است، چرا در زمان حاضر تاکید بسیاری بر این نوع سبک موعظه‌ها وجود داشته است؟ می‌توان به این سوال چند پاسخ متفاوت داد.  اما به طور خلاصه، یکی از بیماری‌های کلیسا‌ها در زمان گذشته و حال را می‌توان در عدم تعلیم تشریحی واعظین و معلمین ردیابی کرد.

دکمه بازگشت به بالا