کتاب‌هانوشتاری

مجموعه پرسش و پاسخ (کلیسای تعمیدی)

baptist-catechism-300

مجموعه پرسش و پاسخ به چه معنا است؟

در این روش، به طور معمول، مجموعه پرسشهایی مطرح می‌شوند که بر مبنای کتاب‌مقدس به آنها پاسخ و در موردشان توضیح داده می‌شود.

این مجموعه حاصل بازنویسی «مجموعه پرسش و پاسخ کلیسای تعمیدی» است که نخستین بار در سال ۱۶۸۹ به همت کلیسای تعمیدی، در بریتانیای کبیر، به قلم درآمد، سپس در سال ۱۷۴۲ انجمن تعمیدیِ فیلادلفیا آن را پذیرفت و مورد استفادۀ خود قرار داد. این مجموعه از مجموعه پرسش و پاسخ معروف و شناخته‌شده‌ای به نام «وِست مینِستر» که از مسیحیان اصلاح‌گرا به شمار می‌رفتند الگو گرفته است. 

دکمه بازگشت به بالا