کتاب‌هانوشتاری

مجموعه پرسش و پاسخ شهر جدید

ncc-farsi

در قرنهای گذشته، مجموعه‌های پرسش و پاسخ در کلیساها منبعی برای تعلیم آموزه‌های اساسی و زیربنایی مسیحی به شمار می‌آمدند. در دنیای امروز که عقاید و باورها تغییر جهت داده‌اند، نیاز به وجود این روش عمومیِ یادگیری حقیقت کتاب‌مقدس، که به شکل پرسش و پاسخ صورت می‌گیرد، بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌گردد.

مجموعه پرسش و پاسخ شهر جدید که به قصد زنده کردن این روش کهنِ آموزش در کلیساها نوشته شده است مرجعی انجیل‌محور و به‌روز است که از طریق پنجاه و دو پرسش و پاسخ چکیده‌ای از باورهای مهم مسیحی را بیان می‌کند و خوانندگان را یاری می‌رساند تا به وسیلۀ این آموزه‌ها به لحاظ روحانی متحول گردند.

دکمه بازگشت به بالا