موضوعات داغ

سوالات چالشی با فیلیپ جِنسِن – سوال ششم

مسیح چه نوع انجیلی را بشارت داد؟ انجیل کامیابی و رفاه یا …!؟

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا