کتاب‌هانوشتاری

سرانجام زنده‌ام

finally-alive

امروزه، کلیسای انجیلی با تعهدی تازه به فعالیتهای اجتماعی مشغول است و خود را به گونه‌ای متعهد نموده است که برای رفع نیازهای جامعه و جهانی که در آن به سر می‌برد از هیچ‌گونه نیکویی دریغ نکند. اگرچه این اقدام به دلایل بسیاری اقدامی صحیح و قابل تحسین است، یکی از خطرهای امروزی و البته همیشگی‌اش این است که مبادا «اعمال نیک» جای «خبر خوش» را بگیرند. این حقیقتِ کلام عیسی مدام باید به ما یادآوری شود: «شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و جان خود را ببازد؟» (متی ۱۶:‏۲۶).

کتاب «سرانجام زنده‌ام» به قلم جان پای‌پر، با زبانی گویا و لحنی که خواننده را به هیجان می‌آورد، تعلیم کتاب‌مقدس در خصوص مفهوم تولد تازه را شرح می‌دهد. مژدۀ انجیل – یعنی این مژده که محض فیض خدا و به واسطۀ ایمان به مسیح و مرگ و کفارۀ کاملاً بسندۀ او انسان می‌تواند کاملاً آمرزیده شود و به حیاتی جدید تولد تازه یابد که تا ابد ماندگار است – پیغامی است که باید آن را درک نمود و باور کرد و پذیرایش شد و آن را اعلام نمود تا در نتیجه‌اش تبدیل و تغییر واقعی در زندگی رخ دهد.

 

«باید شما از سر نو مولود گردید» (یوحنا ۳:‏۷) «بایدی» است که جرأت نداریم آن را به «نباید» تبدیل کنیم. این کتاب، به شفافی و به زیبایی، حقیقت و ضرورت و روند تولد تازه را توضیح می‌دهد. خطاب به همۀ کسانی که دربارۀ ایمان مسیحی کنجکاو هستند و خطاب به همۀ کسانی که عمیقاً سرسپردۀ مسیح و طریقهایش هستند عرض می‌کنم که بیایید و این کتاب را بخوانید و به جلال یگانه امیدِ تک‌تک گناهکاران بنگرید، بیایید و به معجزۀ تولد تازه بنگرید که حیات تازه‌ای در مسیح پدید می‌آورد که تا ابد ماندگار است.

دکمه بازگشت به بالا