کتاب‌هانوشتاری

خلاصه اصول اعتقادات مسیحیت

Berkhof-cover1

کلیسای فارسی زبان شاهد فصلی پربار بوده است؛ خدا روح خود را از سر لطف بر بسیاری از تشنگان حقیقت فرو ریخته است. در نتیجه آن، افراد جدید بسیاری برای خدمت به خداوند به پا خاسته‌اند که اکنون وظیفه سنگین تعلیم و شاگردسازی نسل جدیدی از ایمانداران را به دوش می‌کشند. آنانی که این ایمانداران جدید را شبانی می کنند، در حضور خدا مسؤولیت خطیری بر عهده دارند. پولس رسول به تمام واعظین کلام رهنمودهای بسیار مهمی می‌دهد که در سخنانش خطاب به شبان جوان، تیموتاؤس، منعکس می‌باشد.

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا