کتاب‌هانوشتاری

جلال و اقتدار مسیح

Mighty-Christ-Touching-Glory-300

آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید چرا خدا اجازه می‌دهد این‌ همه رنج در جهان باشد؟ آیا تاکنون در دعا از خدا خواسته‌اید شما را کمک کند ولی پاسخی نگرفته‌اید؟ بسیار خوب، فقط شما نیستید که با این مسایل دست به گریبانید.

اگر می‌توانستید فقط در یک مورد از خدا توضیح بخواهید، آن مورد چه می‌بود؟ و اگر خدا آن را برای شما توضیح می‌داد، آیا مطمئن هستید پاسخ او شما را قانع می‌کرد؟

دکمه بازگشت به بالا