کتاب‌هانوشتاری

باورهای مسیحی

christian-beliefs-front-cover-farsi-500px

این کتاب خوانا و شیوا، که به بررسی بیست باور اساسی ایمان مسیحی می‌پردازد، چکیده‌ای است از کتاب «الهیات نظام‌مند» به قلم وِین گورودم که جایزه‌ای را هم از آنِ خود نموده و مورد تحسین و تقدیر بسیاری از شبانان و معلمان الهیات قرار گرفته است.

گورودم و پسرش، اِلیوت، خلاصه‌ای از حقایق اساسی الهیات مسیحی را برای همۀ مسیحیان فراهم نموده و این حقایق را به زبان ساده و روشن و کاربردی در دسترس همگان قرار داده‌اند. در این کتاب، دربارۀ کتاب‌مقدس می‌آموزید، دربارۀ شخصیت خدا می‌آموزید، در این باره می‌آموزید که آفریده شدن ما در تصویر خدا به چه معنا است، در این باره می‌آموزید که خدا در مسیح برای ما چه کرده است، هدف کلیسا و بسیاری حقایق دیگر را می‌آموزید. هر فصل شامل تعدادی پرسش است که برای مرور متن، چه به صورت فردی چه به صورت گروهی، مفید و کارآمد می‌باشند.

دکمه بازگشت به بالا