کتاب‌هانوشتاری

انضباط و تادیب کلیسایی

enzebat-va-tadib-kelisaei

نظم و انضباط کلیسا برای ساختن کلیسای سالم ضروری است.
جاناتان لی‌من در کتاب انضباط و تادیب کلیسایی به ضرورت انضباط کلیسایی و اینکه چگونه و در چه زمانی آن را به عمل باید آورد، پرداخته است.

جاناتان لی‌من در این کتاب یک راهنمای اولیه در قالب یک چهارچوب الهیاتی برای رهبرانی که در کلیسا با این بحران‌ روبرو هستند، داده است.

نویسنده در ابتدا از دیدگاه کتاب مقدس به انضباط و تادیب کلیسایی پرداخته و راهنمایی‌هایی در چهارچوبی کتاب مقدسی برای درک و اجرای اقدامات انضباطی در کلیسای محلی ارائه داده است؛
وی در ادامه با یک رویکرد کتاب مقدسی به همراه چند نمونه از شرایط واقعی زندگی و پاسخ‌های مربوطه به رهبران کمک می‌کند تا با انواع مختلف موقعیت‌ها و گناهان روبرو شوند؛
نویسنده در آخر به رهبران نصیحت‌هایی ارائه می‌دهد تا کلیسا را در جهت اجرای انضباط کلیسایی هدایت کنند.

دکمه بازگشت به بالا