کتاب‌هانوشتاری

اعتقادنامۀ وست مینستر

WCF2

این مجلد یادنامۀ مردی است به نام طاطه ووس میکائلیان (۱۳۱۱- ۱۳۷۳) و برخلاف سنت یادگارنامه نویسی، پس از شهادت او در راه ایمان مسیحی برای اولین بار در ویراستی نو به چ

اپ رسیده است. ارمغان حیات ابدی در مسیح از مهمترین اصول و تعالیم ایمان و جهان بینی مسیحی است. از این رو، امروز نه به سوگ کشیش میکائلیان بلکه به پاسداشت نام و خدمات او برای کلیسای ایران بر سفرهای نشسته ایم که این اثر، زینت بخش آن است.

این نسخۀ جدید تمام ارجاعات کتاب مقدسی مرتبط به بخشهای مختلف این اعتقادنامه را به همراه دارد. لازم به ذکر است که ویرایش محتوایی این اثر ترجمه شده بر آن نیست که اثری متفاوت با ترجمۀجدیدی از ترجمۀ کشیش میکائلیان ارائه دهد بلکه تلاش ما، ابهام زدایی از بعضی اصطلاحات کهنه، رعایت رسم الخط نوین فارسی، و سهل آفرینی خوانش این متن قدیمی بدون خدشه دار کردن ترجمه ی اولیه بود تا امکان استفاده از این اثر را برای مسیحیان، پژوهشگران الاهیات مسیحی، و تمام کسانی که به دنبال درک چکیده ای از ایمان مسیحی هستند، فراهم کند.

در پایان، این اثر را به همسر، فرزندان و بستگان نزدیک کشیش میکائلیان تقدیم می کنم و امیدوارم همسو با رویای این مرد بزرگ، کتب انتشارات جام (جهان ادبیات مسیحی) در راستای بالندگی و رشد کلیسای ایران ثمرآفرین باشند.

اعتقادنامۀ وست مینستر چکیدۀ آموزۀ مسیحی در سنت اصلاحات کلیساست که بیش از سی حقیقت مشخص کتاب مقدس را در یک مجلد آورده است. نوشتار صفحات نخست این اعتقادنامه در باب شگفتی مکاشفۀ حضور خدا در عالم و کلام اوست.

سطرسطر این نوشتار آهسته آهسته تداعی گر کاملیت و صراحت کلام و نمایشگر اقتدار و نهایت مندی شصت و شش کتاب کلام مقدس است. اعتقادنامۀ وست مینستر در صفحات بعدی با شور و ایمان، خدایی که خود را به کمال مکشوف ساخته می انگارد و با اکتشافی آمیخته به احترام ضمن اذعان به یگانگی خدا، او را خدایی در سه شخص معرفی می کند. در عین حال که شکوه خدای ازلی دربرگیرندۀ برخی از سطور آن است، دیگر خطوط آن زینت بخش پرمهرترین، پرفیض ترین و پررحمت ترین صفات خداست.

دیری نمی پاید که خواننده می بیند که فصل فصل اعتقادنامۀ وست مینستر ردپایی از تاریخ بزرگ رستگاری است; تاریخی که واقعیت سقوط و عهد پرفیض خدا با بشر، اعلام شگفت انگیز نجات، و امید محکم ما به حیات ابدی و همه به روشنی در تار و پود آن تنیده و به وضوح به چشم می آیند.

انجیل به روشنی در همۀ بخشهای این اعتقادنامه موج می زند و از این رو، وست مینستر را در رتبۀ بالاترین اعتقادنامه های بزرگ مسیحی می نشاند و در میان همگان از جمله کلیساهای اصلاح یافته، باپتیستها، متدیستها، اسقفی ها و پرزبیتری ها ارج نهاده می شود. شاید بتوان گفت که در میان همۀ اعتقادنامه ها، در تعلیم حکیمانه ترین و در نوع بیان آموزه ها ظرافتمندانه ترین آنهاست. بی شک، این اعتقادنامه راهنمای قابل اتکایی است برای کلام خدا که خود تنها راه قابل اعتماد به سوی خداست. در اصل، تامل بر فصول این کتاب کسانی که از این اعتقادنامه بهره می جویند را به مطالعۀ خود کلام خدا رهنمون می کند. ممارست در این راه به وقت خود، بازده ای غنی خواهد داشت و امیدوارم که با دعا و مطالعۀ دقیق، این حقایق کتاب مقدسی از آن شما شود.

چد ون دیکس هورن

استاد الاهیات تاریخی، دانشگاه الاهیات وست مینستر، پنسیلوانیا

judeproject.org

دکمه بازگشت به بالا